«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۰/۲۱ - جلد:۲۵ - شماره:۱ - 2008/01/11 - Volume:۲۵ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Malignant Fibrous Histiocytoma in maxilla: Case report and review of literature
عنوان فارسی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Case Report
چکیده انگلیسی مقاله Background & Aim: Malignant Fibrous Histiocytoma (MFH), is the most common soft tissue sarcoma in adults and is frequently seen is elderly. This lesion is so rare in bones and if seen, is common in long bones and the incidence of the lesion in maxillofacial bones is uncommon. In addition, maxilla is an unusual site for Malignant Fibrous Histiocytoma (MFH). The aim of this article was to report a case with MFH in maxilla and to review the literature. Report of the Case: The patient was a 37 year-old man with MFH in maxilla who was referred to oral and maxillofacial surgery ambulatory ward of Taleghani hospital (2002). The specific characterization of the patient was the incidence of MFH in maxilla (which is an unusual site for this lesion) in a young age. In this article, the clinical, radiographic and histopathologic characteristics, treatment and prognosis of Malignant Fibrous Histiocytoma (MFH) are discussed. A review of related articles is also done for this rare lesion. Conclusion: With regards to different reported results of MFH follow up, the very poor prognosis of MFH in jaws, regular patient follow up after surgery due to its recurrence, is necessary
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی http://journals.sbmu.ac.ir/dj/article/viewArticle/399
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 110735---110736---110737---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090