«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ - جلد:۲۴ - شماره:۱ - 2008/03/12 - Volume:۲۴ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی In vitro comparison of apical extrusion of debris using Nickle Titanium Rotary
عنوان فارسی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Research
چکیده انگلیسی مقاله Background & Aim : Extrusion of debris through apical foramen during instrumentation results in inflammation, pain and delayed healing. Thus, performing an instrumentation technique with minimum debris extrusion is preferred. The purpose of this study was to compare debris extrusion through apical foramen using Nickel Titanium rotary versus hand K- file instrumentation. Methods & Materials : Eighty extracted mandibular molar teeth (with separate orifices, canals and apical foramens in mesial root) were randomly divided into two groups. Teeth in group 1 were instrumented with rotary profile system; and in group 2 with hand Niti – K - file using crown down pressureless technique. Mean dry weight of apically extruded debris was compared by t- student analysis in two groups. Results : The mean weight of apically extruded bebris was 1.05 mg in Rotary instrumentation and 1.33 mg in Hand filing. Conclusion : Although debris extrusion in Rotary system is less than Hand instrumentation, there was no statistical difference between two groups. Probably the less debris extrusion in Rotary technique is due to the more taper of these files and preflaring compared to Hand files. Thus, if the crown down technique is used, the debris extrusion with hand and rotary instrumentation are approximately similar
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی http://journals.sbmu.ac.ir/dj/article/viewArticle/524
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 110897---110898---110899---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090