«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ - جلد:۲۴ - شماره:۱ - 2008/03/12 - Volume:۲۴ - Number:۱ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی A study on prevalence of Hypodontia in 15 year old students in Ahwaz 2002
عنوان فارسی
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Research
چکیده انگلیسی مقاله Background & Aim: The purpose of this study was to determine the prevalence of hypodontia in 15 year old students (boys & girls) in AHWAZ on 2002. Method & Materials: This study was a descriptive Cross Sectional investigation with randomized cluster sampling on 866 Students (15 years old). Data collection is done with radiography, questionnaire and clinical examination.   Results: The radiographical prevalence of hypodontia (excluded   third   molars)   was %4 that in females (%4.8) was more   than   males (%3.4), that isn’t significant (p=0.3).   The order of frequency of congenital missing is: 1. Maxillary lateral incisors (%35.8).    2. Mandibular second premolar (%28.4). 3. Mandibular central incisor (%8.9). The congenital missing teeth on maxilla are more common. Conclusion: Hypodontia is more common on girls and maxilla. The order of congenital missing is: 1. maxillary lateral incisor, 2. mandibular second premolar and 3. mandibular central incisor.  
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی http://journals.sbmu.ac.ir/dj/article/viewArticle/532
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
نویسندگان مقاله 110919---110920---110921---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4090