«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Evaluation of Lead Acetate Side Effects on Rat Hippocampus
عنوان فارسی بررسی عوارض مواجهه با سرب در هیپوکامپ موش صحرایی و تأثیر ویتامین ث براین عوارض
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: To investigate the effect of ascorbic acid against lead-induced neurotoxicity in the rat hippocampus Materials and Methods: The heads of 40 male Sprague–Dawley rats were divided into 4 groups: normal, control, lead-treated and lead plus ascorbic acid-treated. Lead acetate (20mg/kg) was administered intraperitonealy to rats for 7days in third and fourth groups. During this period, rats in the fourth group received 500 mg ascorbic acid, in drinking water daily. At the end of the treatment, all rats were sacrified and their hippocamps were excluded. Using TEM the samples were examined in terms of natural and apoptotic cells. Results: Histopathological evaluation showed that apoptosis was attenuated significantly in the ascorbic acid group but not in the lead group. Simultaneous administration of ascorbic acid and lead increased the level of Bcl-2 and decreased Bax protein compared with lead-treated only. Conclusion: It seems that ascorbic acid may reduce the lead-induced toxicity in central nervous system.
چکیده فارسی مقاله هدف: سرب یک ماده سمی برای سیستم عصبی است که مکانیسم دقیق عمل آن هنوز مشخص نشده است.در این تحقیق آثار تجویز ویتامین ث بر عوارض حاصل از مسمومیت با سرب در هیپوکامپ موش صحرایی بررسی شده است. مواد و روشها:40 سر رت نر بالغ به 4 گروه تقسیم شد. گروه اول به عنوان گروه نرمال وگروه دوم گروه کنترل بودند. به گروه سوم و چهارم روزانه mg/kg20 استات سرب داخل پریتوان به مدت 7 روز تزریق شده و طی این مدت گروه چهارم روزانه 500 میلی گرم ویتامین ث حل شده در آب آشامیدنی را نیز دریافت کردند. پس از کشتن موشها و خارج نمودن هیپوکامپ نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) از نظر سلول‌های سالم و آپوتپوتیک بررسی شدند. علاوه بر آن با آزمایش وسترن بلاتینگ، میزان پروتئین‌های Bax و Bcl-2 و به‌وسیله اسپکتروفتومتری اتمی سطح خونی سرب اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: افزایش آپوپتوز در گروه سرب و کاهش آن در گروه ویتامین ث مشاهده شد. تجویز ویتامین ث موجب افزایش بیان Bcl-2 و کاهش Bax در مقایسه با گروه سرب شد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ویتامین ث می‌تواند سمیت سرب در سیستم عصبی مرکزی را کاهش دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hippocampus, Cell Death, Lead, Rat
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هیپوکامپ، مرگ سلولی، سرب، رت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۴۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۵۱
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 125724---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3933