«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ - جلد:۲۰۰۸ - شماره:۲ - 2008/02/2 - Volume:۲۰۰۸ - Number:۲ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Ulcert Repair by Spray of Epithelial Stem Cells
عنوان فارسی بهبودی زخم با استفاده از اسپری سلولهای بنیادی بافت اپی تلیال
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Separation prolifration of stem cells and repairing of injured parts using these cells Materials and Methods: This was a Lab-Experimental study. We used 6 male albino rabbits. At first under general anesthesia 5×5 cm2 full thickness skin from one of the rabbits separated washed using 70% alcohol and inserted in cold HBSS. Then it was cut into 4-6 mm pieces washed again and incubated in Tripsin –EDTA 0.1% for 30 minutes at 37C. The cell suspention was then centrifuged and resuspended in DMEM culture. After 10 dayes the cells separated from the bed using Tripsin method. In experimental group the wounds were sprayed with 2 ml cultured keratinocytes cells and bandaged with vazeline. In control group just the skin was removed and the wounds healed withought cell spray. At the end of 4th week all rats were sacrificed the repaired regions separated and studied with H&E and tricrom mason staining. Results: In cell studies the colonies of stem cells were visible using special staining. In Histological studies the epiderm of repaired wounds with cells were normal but the keratoid layers were thiner than normal skin. No sweat gland was observed. Other findings were: shorter finger nodes regular collagen fiber in dermal layer and wider vesseles. Conclusion: This method of cell culture would repaire a wide region and obtain a normal skin in a little time.
چکیده فارسی مقاله هدف: جدا سازی، تکثیر سلولهای بنیادی و ترمیم ناحیه آسیب دیده با استفاده از این سلولها مواد و روشها: این مطالعه از نوع تجربی است. در این تحقیق از 6 راس خرگوش آلبینو استفاده شد. پوستی به ابعاد 5×5 سانتی متر از یکی از خرگوشها برداشته شد، سپس با استفاده از الکل 70 درصد شستشو داده و در ظرف حاوی Hanks Buffer Saline Solution(HBSS) سرد قرار داده شد. سپس به قطعات ریز تقسیم نموده و در داخل تریپسین 0.1 درصد به مدت نیم ساعت قرار داده شد. سپس سلولها جدا شده و در داخل محیط کشت DMEM کشت داده شد. مدت 10 روز سلولها را نگهداری کرده و در پایان، سلولها را با استفاده از روش تریپسین از کف فلاسکها جدا و با استفاده از سرنگ، 2 سی سی سلول و محیط به ناحیه آسیب دیده اسپری شده و با گاز وازلین بانداژ انجام شد. در گروه شاهد فقط پوست برداشته شده و اجازه ترمیم خود به خودی به آن داده شد. در پایان هفته چهارم حیوانات را کشته، ناحیه ترمیم شده را برداشته و با استفاده از دو رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی، ناحیه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: در مطالعه سلولی، کلونی‌های سلولهای بنیادی با رنگ آمیزی اختصاصی قابل مشاهده بوده است. در مطالعه بافت شناسی، اپیدرم ناحیه ترمیم شده با استفاده از سلول کاملاً طبیعی بوده اما لایه شاخی آن نازکتر از پوست طبیعی بود؛ غده عرق مشاهده نشد. برجستگیهای انگشتی شکل کوتاهتر از اندازه طبیعی بوده و کلاژنهای ناحیه درم منظم تر از پوست طبیعی بود. همچنین عروق درم، وسیعتر و گشادتر بودند. نتیجه‌گیری: با این روش می‌توان ناحیه وسیعی را ترمیم نمود و در ناحیه ترمیم شده پوستی طبیعی در حداقل زمان ممکن به دست آورد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Autologue Skin Rabbit Cell culture Stem cells
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اتولوگ، پوست، خرگوش، سلول بنیادی، کشت سلول
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷۵
صفحه پایان مقاله در نشریه ۳۸۳
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 125734---125735---125736---125737---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 4001