«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - ۱۳۸۷/۸/۱۲ - جلد:۱۶ - شماره:۶۴ - 2008/11/2 - Volume:۱۶ - Number:۶۴ ::
زبان مقاله منتشر شده
عنوان انگلیسی Epidemiology of Head Injury in Patients who were Reffered to Poorsina Hospital
عنوان فارسی اپیدمیولوژی ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت
عنوان مختصر
کد مقاله (doi)
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Head injury has been recognized as a major public health problem and is a frequent cause of death and disability in young people and makes considerable demands on health services. Objective: Study some demographic characteristics and causes of head injury. Materials and Methods: This deh1ive study was conducted by Guilan Trauma Research Center on head trauma patients who were admitted in Poursina hospital since September 2004 to September 2005. A Questionnaire including Age Sex Time and place of injury cause of injury associated injuries GCS Brain CT scan finding for every head trauma patient; was completed by a general practitioner under supervision of a Neurosurgeon. Data were analyzed by SPSS10. Results: About 64% of all trauma patients had head injury. Mean age was 31.35±18.16 and the ratio of male to female was 3 to 1. Most of them were 25-44 years old. Traffic accidents were the major cause of injury (77%) and 48% of them were motorcyclist. Most of the injuries occurred in 5 PM.38.75% of injuries occurred in summer. About 12% of patients had severe head injury And intracranial hemorrhage formed 12.24% intracranial traumatic brain lesion. Finally 13% of them died and 55%of them occurred due to motorcyclist accident. Conclusion: Traffic accidents are the major reason for head injuries. Pay attention to prevention of this accident can perform important role in decreasing of head injuries.
چکیده فارسی مقاله مقدمه:تروما به سر مشکلی عمده و قابل پیشگیری در سیستم‌های بهداشتی و عامل مهم ناتوانی و مرگ در افراد جوان است. هدف: بررسی برخی ویژگی‌های دموگرافی افراد دچار ضربه مغزی و علل آن . مواد و روش ها: این بررسی توصیفی در سال‌های 85-1384، توسط مرکز تحقیقات ترومای استان گیلان بر بیماران دچار تروما به سر که در بیمارستان پورسینای رشت بستری شده بودند انجام شد. پزشکان عمومی با نظارت متخصص جراحی مغز و اعصاب پرسشنامه‌ای حاوی اطلاعات مربوط به سن، جنس، زمان بروز حادثه، علل ضربه به سر و صدمه همراه، GCS و یافته‌های سی‌تی‌اسکن را به‌صورت آینده‌نگر تکمیل کردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS 10 پردازش شد. نتایج: حدود 64 درصد بیماران دچار ضربه به سر شده بودند. میانگین سنی آنها 16/18± 35/31سال و نسبت مرد به زن 3 به 1 بود.بیشترین گروه سنی دچار آسیب سر افراد 44-25 ساله بودند. در حدود 77% موارد، علت ضربه حوادث ترافیک بود و موتورسواران در حدود 48% آنان را تشکیل می‌دادند. بیشتر حوادث در ساعت‌های 24-20 اتفاق افتاده بودند و تابستان پرحادثه‌ترین فصل سال بود(75/38%). در 12% بیماران آسیب مغزی شدید بود و خونروی‌ها 24/12% آسیب‌های داخل جمجمه را تشکیل می دادند. در حدود 13% بیماران فوت شدند و موتورسیکلت عامل آسیب در 55% از بیماران فوت شده بود. نتیجه گیری: نتایج این بررسی، اهمیت حوادث ترافیکی را به عنوان علت ترومای سر نشان می دهد. پرداختن به مسائل مربوط به پیشگیری از این حوادث می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب ناشی از تروما داشته باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Accident Traffic/ Brain Injuries/ Trauma
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آسیب‌های مغز/ حوادث رانندگی/ ضربه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۶
صفحه پایان مقاله در نشریه ۱۱۱
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله 144950---144951---144952---144953---144954---144955---144956---
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 21 queries by YEKTAWEB 3862