«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فهرست نشریات وارد شده در سیستم ::
گزارش گیری از نشریات:
:: نام و مشخصات نشریه
:: سازمان ناشر یا صاحب امتیاز
:: نوع نرم افزار
:: وضعیت انتقال داده
:: نمایه شده در
جستجوی پیشرفته مقالات را ببینید
تعداد نشریات یافت شده: 21 مورد
ردیف ISSN e-ISSN عنوان نشریه صاحب امتیاز حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره امتیاز ارزیابی نسخه‌ها XML مشاهده
1 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2007 - شماره 11
0 104 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
2 DARU JOURNAL of FACULTY of PHARMACY TEHRAN UNIVERSITY of MEDICAL SCIENCES دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2010 - شماره 1
0 52 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
3 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 1978 - شماره 3
0 120 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
4 مجله پزشكي هسته اي ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2006 - شماره 6
0 34 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
5 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 22 - شماره 4
0 71 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
6 Iranian Journal of Public Health دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2009 - شماره 3
0 95 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
7 ديابت و ليپيد ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2010 - شماره 1
0 44 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
8 Journal of school of public Health and institute of public health research دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 7 - شماره 4
0 27 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
9 بيماري هاي كودكان ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2008 - شماره 12
0 69 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
10 Journal of Dentistry tehran University of medical Sciences دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 7 - شماره 1
0 25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
11 شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2004 - شماره 22
0 37 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
12 ليزرپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 6 - شماره 4
0 12 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
13 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 4 - شماره 4
0 18 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
14 The Journal of Tehran university Heart Center دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2009 - شماره 1
0 32 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
15 Iranian Journal of Medical Hypothesis and Ideas (Electronic Journal) دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2009 - شماره 1
0 25 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
16 حيات مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2005 - شماره 24
0 33 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
17 مجله اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2010 - شماره 1
0 29 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
18 Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases دانشگاه علوم پزشكي تهران - سه ماهانه (فصلنامه) جلد 4 - شماره 1
0 7 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
19 nternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشكي تهران سه ماهانه (فصلنامه) جلد 3 - شماره 4
0 12 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
20 Iranian Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2 - شماره 1
0 5 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
21 Dermatology and Cosmetic دانشگاه علوم پزشكي تهران سه ماهانه (فصلنامه) 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 204 queries by YEKTAWEB 3852