«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فهرست نشریات وارد شده در سیستم ::
گزارش گیری از نشریات:
:: نام و مشخصات نشریه
:: سازمان ناشر یا صاحب امتیاز
:: نوع نرم افزار
:: وضعیت انتقال داده
:: نمایه شده در
جستجوی پیشرفته مقالات را ببینید
تعداد نشریات یافت شده: 163 مورد
ردیف ISSN e-ISSN عنوان نشریه صاحب امتیاز حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره امتیاز ارزیابی نسخه‌ها XML مشاهده
1 journal of the faculty of medicine shaheed beheshti university of medical sciences and health services دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلد 33 - شماره 4
0 36 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
2 Medical journal of the islamic republic of iran دانشگاه علوم پزشكي ايران جلد 24 - شماره 2
0 10 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
3 Iranian Journal of medical sciences دانشگاه علوم پزشكي شيراز جلد 35 - شماره 2
0 1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
4 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2007 - شماره 11
0 104 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
5 مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز جلد 2010 - شماره 3
0 13 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
6 مجله نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران سازمان نظام پزشكي جلد 26 - شماره 4
0 2 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
7 طب و تزكيه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
8 مجله دانشكده پزشكي اصفهان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جلد 2009 - شماره 4
0 27 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
9 DARU JOURNAL of FACULTY of PHARMACY TEHRAN UNIVERSITY of MEDICAL SCIENCES دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2010 - شماره 1
0 52 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
10 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان دانشگاه علوم پزشكي كرمان جلد 17 - شماره 3
0 67 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
11 پزشكي قانوني سازمان پزشكي قانوني جلد 15 - شماره 3
0 18 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
12 Journal of Dental School دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلد 27 - شماره 4
0 16 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
13 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان جلد 20 - شماره 77
0 14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
14 journal of Urology and nephrology research انجمن علمي ارولوژي ايران جلد 7 - شماره 2
0 26 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
15 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 1978 - شماره 3
0 120 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
16 مجله پزشكي هسته اي ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2006 - شماره 6
0 34 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
17 مجله چشم پزشكي بينا جلد 14 - شماره 3
0 1 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
18 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) دانشگاه علوم پزشكي ايران جلد 16 - شماره 1
0 34 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
19 پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلد 15 - شماره 2
0 54 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
20 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات وبهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد دانشگاه علوم پزشكي يزد جلد 20 - شماره 4
0 37 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
21 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
22 مجله پزشكي كوثر دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله جلد 15 - شماره 2
0 56 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
23 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان ايران انجمن علمي ارولوژي ايران جلد 22 - شماره 1
0 42 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
24 فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي سبزوار دانشگاه علوم پزشكي سبزوار جلد 16 - شماره 1
0 3 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
25 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشگاه علوم پزشكي مازندران جلد 85 - شماره 85
0 51 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
26 دانشور پزشكي دانشگاه شاهد 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
27 Journal of Researchin Medical Sciences دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جلد 15 - شماره 4
0 30 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
28 مجله علمي پزوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز دانشگاه علوم پزشكي اهواز 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
29 1029-7855 Feyz journal of kashan university of medical scinces دانشگاه علوم پزشكي كاشان جلد 20 - شماره 5
0 93 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
30 مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
31 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاه علوم پزشكي قزوين جلد 14 - شماره 2
0 54 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
32 physiology and pharmacology انجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي جلد 2020 - شماره 10
0 63 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
33 مجله حكيم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جلد 12 - شماره 4
0 20 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
34 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 22 - شماره 4
0 71 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
35 مجله علوم پزشكي مدرس دانشگاه تربيت مدرس جلد 12 - شماره 1
0 21 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
36 Iranian Biomedical Journal(IBJ) انستيتو پاستور ايران جلد 13 - شماره 4
0 14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
37 مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه دانشگاه علوم پزشكي اروميه جلد 22 - شماره 1
0 34 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
38 Archives of Iranian Medicine 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
39 مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران جلد 16 - شماره 69
0 47 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
40 مجله غدددرون ريز ومتابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلد 19 - شماره 1
0 91 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
41 Yakhteh Medical Journal (The Cell) انستيتو رويان جلد 2009 - شماره 11
0 49 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
42 علوم دارويي - مجله دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشگاه علوم پزشكي تبريز جلد 15 - شماره 2
0 6 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
43 مجله گوش. گلو . بيني و حنجره ايران دانشگاه علوم پزشكي مشهد جلد 20 - شماره 54
0 2 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
44 مجله بيماريهاي پوست ايران 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
45 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل دانشگاه علوم پزشكي بابل جلد 12 - شماره 2
0 52 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
46 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ( ره آورد دانش) دانشگاه علوم پزشكي اراك جلد 2006 - شماره 6
0 22 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
47 كومش دانشگاه علوم پزشكي سمنان جلد 2004 - شماره 2
0 37 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
48 Medical Journal of the Iranian Red Crescent سازمان هلال احمر جلد 12 - شماره 4
0 34 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
49 فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري سازمان نظام مامائي ايران 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
50 Iranian Journal of Public Health دانشگاه علوم پزشكي تهران جلد 2009 - شماره 3
0 95 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1
 

Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.3 seconds with 454 queries by YEKTAWEB 4090