«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره سامانه::
اخبار و رویدادها::
خدمات و تسهیلات::
بانک‌های اطلاعاتی::
سامانه‌های مرتبط::
مشارکت در سامانه::
ابزارها و فناوری‌ها::
تالارهای گفتگو::
تألیف و ترجمه::
پیوندها و پایگاه ها::
امکانات و تسهیلات پایگاه::
::
جستجوی داده
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب بخش
:: امکانات جدید در بخش گزارش گیری و جستجوی مقالات و نشریات
:: فعالیت ربات تحلیل گر و گردآوری کننده اطلاعات سامانه
:: انتشار نمونه فایل های جدید XML های خروجی سمات
:: ارزیابی سمات
:: ارزیابی سمات در سال 1389
:: فرم اطلاعات پژوهشی سال 1389 برای ارزیابی سامانه
:: راهنمای جامع تولید خروجی های XML
:: ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
:: اضافه شدن مقالات کنفرانس دانشجویی
:: راهنمای تولید فایل های XML طرح‌های تحقیقاتی
..
:: مشاهده پایان‌نامه ::
برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] Get XML for All Data
ردیف کد عنوان فارسی سال تحصیلی شماره بازیابی دانشگاه یا مركز رشته تحصیلی XML مشاهده
1 15000 ح‍ام‍ل‍گ‍ي‌ ن‍اب‍ج‍ا 1370 Get XML Data View Profile 251 بار
2 15001 ت‍ت‍رال‍وژي‌ ف‍ال‍وت‌ و ب‍ررس‍ي‌ آن‌ در ك‍رم‍ان‌ 1369 Get XML Data View Profile 253 بار
3 15002 ك‍ي‍س‍ت‌ ه‍ي‍درات‍ي‍د ري‍ه‌ و ب‍ررس‍ي‌ 630 م‍ورد درم‍ان‌ ج‍راح‍ي‌ آن‌ در م‍رك‍ز پ‍زش‍ك‍ي‌ ق‍ائ‍م‌ و ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م 1369 Get XML Data View Profile 268 بار
4 15003 ب‍ررس‍ي‌ س‍رطان‍ه‍اي‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ (63-67) در اس‍ت‍ان‌ ي‍زد 1369 Get XML Data View Profile 242 بار
5 15004 اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ پ‍س‌ از زاي‍م‍ان‌ 1366 Get XML Data View Profile 262 بار
6 15005 ت‍ن‍ظي‍م‌ دوز داروه‍ا در ن‍ارس‍ائ‍ي‌ ك‍ل‍ي‍ه‌ 1369 Get XML Data View Profile 253 بار
7 15006 ت‍ش‍ن‍ج‌ در ن‍وزادان‌ و اطف‍ال‌ 1365 Get XML Data View Profile 219 بار
8 15007 ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ ع‍ص‍ب‌ اپ‍ت‍ي‍ك‌ 1367 Get XML Data View Profile 234 بار
9 15008 ض‍اي‍ع‍ات‌ م‍ي‍ن‍ي‍س‍ك‌ 1369 Get XML Data View Profile 242 بار
10 15009 ه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ف‍ع‍ال‌ 1370 Get XML Data View Profile 223 بار
11 15010 ك‍ي‍س‍ت‌ ه‍ي‍دات‍ي‍ك‌ ك‍ب‍دي‌ 1370 Get XML Data View Profile 224 بار
12 15011 ت‍وم‍وره‍اي‌ س‍ل‍ول‌ ب‍ازال‌ و ب‍ررس‍ي‌ 21 م‍ورد ك‍ارس‍ي‍ن‍وم‌ س‍ل‍ول‌ ب‍ازال‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍م‍اره‌ ي‍ك‌ 1369 Get XML Data View Profile 295 بار
13 15012 ك‍اردي‍وم‍ي‍وپ‍ات‍ي‌ ه‍ي‍پ‍رت‍روف‍ي‍ك‌ 1369 Get XML Data View Profile 227 بار
14 15013 ت‍ظاه‍رات‌ رن‍ت‍گ‍ن‍وگ‍راف‍ي‌ در س‍ل‌ ري‍وي‌ 1370 Get XML Data View Profile 237 بار
15 15014 م‍ي‍وك‍اردي‍ت‌ در دي‍ف‍ت‍ري‌ و م‍ع‍رف‍ي‌ چ‍ن‍د ب‍ي‍م‍ار 1369 Get XML Data View Profile 249 بار
16 15015 م‍ي‍اس‍ت‍ن‍ي‌ گ‍راوي‍س‌ 1366 Get XML Data View Profile 274 بار
17 15016 ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍اي‌ ج‍راح‍ي‌ 1367 Get XML Data View Profile 255 بار
18 15017 م‍لان‍وم‍ه‍اي‌ ك‍روئ‍ي‍د 1370 Get XML Data View Profile 265 بار
19 15018 ان‍دوف‍ت‍ال‍م‍ي‍ت‌(Endophtalmitis) 1365 Get XML Data View Profile 221 بار
20 15019 ن‍اخ‍ن‌ و ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ 1366 Get XML Data View Profile 256 بار
21 15020 س‍وءت‍غ‍ذي‍ه‌ در ك‍ودك‍ان‌ 1371 Get XML Data View Profile 224 بار
22 15021 اگ‍زان‍ت‍م‌ه‍اي‌ وي‍روس‍ي‌ 1371 Get XML Data View Profile 223 بار
23 15022 س‍ي‍ن‍وزي‍ت‌ 1371 Get XML Data View Profile 237 بار
24 15023 س‍پ‍ت‍ي‌س‍م‍ي‌ گ‍رم‌ م‍ن‍ف‍ي‌ و ش‍وك‌ س‍پ‍ت‍ي‍ك‌ 1371 Get XML Data View Profile 259 بار
25 15024 ن‍ق‍ش‌ س‍ي‍گ‍ار در ب‍روز ان‍ف‍ارك‍ت‍وس‌ م‍ي‍وك‍ارد 1371 Get XML Data View Profile 216 بار
صفحه 1 از 2033    
اولین
قبلی
1
...
 
Health and Biomedical Information System - SEMAT

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به معاونت تحقیقات فنآوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی میباشد.


«اطلاعات اين سايت، قديمی و غيرقابل استناد بوده و صرفا به عنوان آرشيو نگهداری می‌شود.»


Persian site map - English site map - Created in 0.5 seconds with 127 queries by YEKTAWEB 3862